เทศบาลนครแหลมฉบัง
ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
  แบบฟอร์มรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  คำร้องขอหนังสือรับรองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

กำลังออนไลน์26คน
ผู้ชมวันนี้316คน
ผู้ชมเมื่อวาน1850คน
ผู้ชมเดือนนี้36948คน
ผู้ชมเดือนก่อน38844คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3923438คน
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

 

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการควบคุม และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้างด้านวิศวกรรม การวางโครงการฯ สุขาภิบาล การสำรวจออกแบบ วิเคราะห์ข้อมูลทางวิศวกรรมสุขาภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ของเสียอันตรายมูลฝอยติดเชื้อ และสิ่งปฏิกูลที่เป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพของประชาชน และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙