เทศบาลนครแหลมฉบัง
ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
สารบัญบริการ
  คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
  คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  บริการข้อมูลด้านแผน
  บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
  แบบประเมิน Core Team 2556
  แบบประเมิน Core Team 2558
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2559
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2561
  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
  แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน
  ITA

กำลังออนไลน์47คน
ผู้ชมวันนี้337คน
ผู้ชมเมื่อวาน1850คน
ผู้ชมเดือนนี้36969คน
ผู้ชมเดือนก่อน38844คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3923459คน
คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
คู่มือติดต่อราชการ
ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปเดี่ยวกับเทศบาลนครแหลมฉบัง และการบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนเบอร์ที่สามารถติดต่อได้ ในการสอบถามข้อมูลก่อนเข้ารับการบริการ สำหรับผู้สนใจคู่มือดังกล่าว สามารถ คลิกที่นี่ค่ะ

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙