ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
สารบัญบริการ
  คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
  คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  บริการข้อมูลด้านแผน
  บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
  แบบประเมิน Core Team 2556
  แบบประเมิน Core Team 2558
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2559
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2561
  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
  แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน
  ITA

กำลังออนไลน์67คน
ผู้ชมวันนี้1297คน
ผู้ชมเมื่อวาน1612คน
ผู้ชมเดือนนี้33823คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4044058คน
คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
ข้อมูลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. /พ.ร.ก ต่างๆ
กองวิชาการและแผนงานได้รวบรวม พ.ร.บ. /พ.ร.ก ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้สนใจสามารถ download ได้ โดย คลิกที่นี่ค่ะ
กฏกระทรวงและระเบียบ
กองวิชาการและแผนงานได้รวบรวม กฏกระทรวงและระเบียบ เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนและผู้สนใจสามารถ download ได้ โดย คลิกที่นี่ค่ะ
ประกาศ ฉบับที่ 55-1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล
ด้วยเทศบาลตำบลแหลมฉบัง ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานเป็นเทศบาลนคร ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป จึงขอประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙