ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
สารบัญบริการ
  คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
  คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  บริการข้อมูลด้านแผน
  บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
  บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แบบประเมิน Core Team 2556
  แบบประเมิน Core Team 2558
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2559
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
  แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน
  ITA

กำลังออนไลน์62คน
ผู้ชมวันนี้1321คน
ผู้ชมเมื่อวาน3343คน
ผู้ชมเดือนนี้30145คน
ผู้ชมเดือนก่อน34956คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3600192คน
บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง
วิธีการขอใช้บริการ

             เมื่อมาใช้บริการ ครั้งแรก ต้องมีเอกสารประกอบ คือ บัตรประชาชน หรือ สูติบัตร(กรณีอายุไม่ถึงเจ็ดปี) เพื่อลงทะเบียนประวัติและยืนยันตัวตนของการเข้าใช้บริการของศูนย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนั้นทุกท่านที่เข้าใช้บริการของทางศูนย์ฯ ครั้งแรก จึงต้องมีเอกสารดังกล่าวเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน ส่วนในการมาใช้บริการครั้งต่อๆ ไป สามารถแจ้งชื่อกับเจ้าหน้าที่ได้เลย

การขอใช้สถานที่
      เนื่องจากศูนย์ฯ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งาน ซึ่งหากผู้สนใจต้องการร่วมกลุ่มเพื่อใช้ในการอบรม สามารถติดต่อขอใช้สถานที่ได้ โดยมีการกรอกแบบฟอร์มขอใช้สถานที่ ได้ที่ศูนย์ฯ ในวัน และเวลาที่ศูนย์เปิดให้บริการ
ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อศูนย์
เบอร์โทรศัทพ์ 038-400808-19 ต่อ 617 , 234 และ 235

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙