เทศบาลนครแหลมฉบัง
ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหาร
  บุคลากร
E-Book
  การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท.

กำลังออนไลน์64คน
ผู้ชมวันนี้162คน
ผู้ชมเมื่อวาน1648คน
ผู้ชมเดือนนี้38442คน
ผู้ชมเดือนก่อน38844คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3924932คน
การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท.
หนังสือสั่งการ
คำแนะนำ
ระดับส่วนงานย่อย
ระดับองค์กร
ผู้ตรวจสอบภายใน
หนังสือแนวทาง

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙