ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหาร
  บุคลากร
E-Book
  การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท.

กำลังออนไลน์74คน
ผู้ชมวันนี้514คน
ผู้ชมเมื่อวาน1097คน
ผู้ชมเดือนนี้26555คน
ผู้ชมเดือนก่อน42618คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3527346คน
การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท.
หนังสือสั่งการ
คำแนะนำ
ระดับส่วนงานย่อย
ระดับองค์กร
ผู้ตรวจสอบภายใน
หนังสือแนวทาง

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙