ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์42คน
ผู้ชมวันนี้12274คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้50726คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3991495คน
โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559
แจ้งนโยบายประหยัดพลังงานของคณะผู้บริหาร
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
คำสั่งเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
คำสั่งเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ
ภาพกิจกรรมการรณรงค์การลดใช้พลังงานภายในสำนักงาน
ระเบียบวาระการประชุมทบทวนคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของอาคาร

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙