ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
  แบบฟอร์มรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  คำร้องขอหนังสือรับรองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

กำลังออนไลน์46คน
ผู้ชมวันนี้444คน
ผู้ชมเมื่อวาน981คน
ผู้ชมเดือนนี้28991คน
ผู้ชมเดือนก่อน52893คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3831483คน
คำร้องขอหนังสือรับรองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
คำร้องขอหนังสือรับรองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
ยื่นเอกสารได้ที่กองช่างสุขาภิบาล ชั้น 3  โทร 038 494998

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙