ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
โรงเรียนในสังกัด
  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๑
  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๒

กำลังออนไลน์32คน
ผู้ชมวันนี้1274คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้39726คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3980495คน
โครงการโรงเรียนอบอุ่น

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ เทศบาลนครแหลมฉบัง งานป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการโรงเรียนอบอุ่น โดยได้รับเกียรติจาก นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งโครงการโรงเรียนอบอุ่นจัดขึ้นเพื่อคัดกรองค้นหาผู้ใช้สารเสพติดในเยาวชนวัยเรียน และสนับสนุนการเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้เยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะสามารถลดปัญหาจากการใช้สารเสพติดในเยาวชนวัยเรียนที่ตามมาในอนาคตได้ ซึ่งการดำเนินงานในโครงการนั้นจะเป็นการชี้แจงการคัดกรองค้นหาผู้ใช้สารเสพติดในเยาวชนวัยเรียนให้แก่ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จำนวน ๙ โรงเรียนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังอ่าน 1056 ครั้ง   โพสเมื่อ : 30/05/2012 09:47   บันทึกข้อมูลโดย :

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙