หน้าแรก
  บุคลากร

กำลังออนไลน์61คน
ผู้ชมวันนี้1273คน
ผู้ชมเมื่อวาน1718คน
ผู้ชมเดือนนี้21418คน
ผู้ชมเดือนก่อน44078คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3635543คน
อบรมคณะกรรมการชุมชน
ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดให้มีการอบรม การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ให้กับตัวแทนคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 23 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2553 โดยมีการกำหนดหัวข้อในการอบรมคือ  “การสร้างข้อมูลชุมชนเพื่อลงเว็บของเทศบาล” โดยจะมีการต่อยอดการอบรมในครั้งนี้ คือเจ้าหน้าที่จะนำข้อมูลจริงที่ได้จากชุมชนมาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวหรือสินค้าชุมชน ให้กับชุมชนนั้นๆ ด้วย

อ่าน 1233 ครั้ง   โพสเมื่อ : 19/10/2010 15:34   บันทึกข้อมูลโดย :

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙