ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
สารบัญบริการ
  คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
  คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  บริการข้อมูลด้านแผน
  บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
  บริการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แบบประเมิน Core Team 2556
  แบบประเมิน Core Team 2558
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2559
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
  แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน
  ITA

กำลังออนไลน์46คน
ผู้ชมวันนี้469คน
ผู้ชมเมื่อวาน1097คน
ผู้ชมเดือนนี้26510คน
ผู้ชมเดือนก่อน42618คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3527301คน
ประชุมการจัดการบริการสาธารณะ
วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบังได้มีการจัดประชุมชี้แจง การประเมินมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

อ่าน 982 ครั้ง   โพสเมื่อ : 02/12/2010 14:28   บันทึกข้อมูลโดย :

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙