ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
สารบัญบริการ
  คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
  คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  บริการข้อมูลด้านแผน
  บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
  แบบประเมิน Core Team 2556
  แบบประเมิน Core Team 2558
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2559
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2561
  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
  แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน
  ITA

กำลังออนไลน์32คน
ผู้ชมวันนี้1074คน
ผู้ชมเมื่อวาน1086คน
ผู้ชมเดือนนี้27818คน
ผู้ชมเดือนก่อน45154คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3875464คน
ประชุมการจัดการบริการสาธารณะ
วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบังได้มีการจัดประชุมชี้แจง การประเมินมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓

อ่าน 1071 ครั้ง   โพสเมื่อ : 02/12/2010 14:28   บันทึกข้อมูลโดย :

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙