ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
โรงเรียนในสังกัด
  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๑
  โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๒

กำลังออนไลน์29คน
ผู้ชมวันนี้1087คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้39539คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3980308คน
การประชุมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๔

วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยกองการศึกษา จัดการประชุมโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๔ เพื่อกำหนดกรอบการจัดโครงการในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และภายในงานจะมีการแสดงของชุมชน โดยมีการละเล่นหรือการแสดงพื้นบ้านของแต่ละชุมชนในการจัดงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยได้รับเกียรติจาก นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการชุมชน ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔


อ่าน 1323 ครั้ง   โพสเมื่อ : 24/02/2011 09:09   บันทึกข้อมูลโดย : admin

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙