ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์52คน
ผู้ชมวันนี้1112คน
ผู้ชมเมื่อวาน1086คน
ผู้ชมเดือนนี้27856คน
ผู้ชมเดือนก่อน45154คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3875502คน
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนทำศิลปประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๔
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๔ เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยกองสวัสดิการสังคม จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนทำศิลปประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๔ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชน ทำให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายมณฑล บัวคลี่ รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

อ่าน 1771 ครั้ง   โพสเมื่อ : 28/04/2011 13:39   บันทึกข้อมูลโดย : ภูริทัต วงษ์นิพนธ์

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙