ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
สารบัญบริการ
  คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
  คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  บริการข้อมูลด้านแผน
  บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
  แบบประเมิน Core Team 2556
  แบบประเมิน Core Team 2558
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2559
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2561
  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
  แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน
  ITA

กำลังออนไลน์35คน
ผู้ชมวันนี้12263คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้50715คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3991484คน
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านสารสนเทศขององค์กรสมัยใหม่

วันที่ ๒๑ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านสารสนเทศขององค์กรสมัยใหม่ หลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการปฏิบัติงาน” ให้กับพนักงานในสังกัด โดยได้รับเกียรติจาก นายเรวัติ เขียวสนิท รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง มาเป็นประธาน ในการอบรมครั้งนี้ด้วย


อ่าน 1141 ครั้ง   โพสเมื่อ : 29/04/2011 11:07   บันทึกข้อมูลโดย : ภูริทัต วงษ์นิพนธ์

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙