ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
สารบัญบริการ
  คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
  คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  บริการข้อมูลด้านแผน
  บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
  แบบประเมิน Core Team 2556
  แบบประเมิน Core Team 2558
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2559
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2561
  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
  แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน
  ITA

กำลังออนไลน์29คน
ผู้ชมวันนี้1071คน
ผู้ชมเมื่อวาน1086คน
ผู้ชมเดือนนี้27815คน
ผู้ชมเดือนก่อน45154คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3875461คน
โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริการประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริการประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์วิกฤติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร มีความรู้ ความสามารถ ในการปรับปรุงวิธีการทำงานด้านการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการอบรม จำนวน ๑๕๐ คน


อ่าน 1671 ครั้ง   โพสเมื่อ : 24/06/2011 13:33   บันทึกข้อมูลโดย : ภูริทัต วงษ์นิพนธ์

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙