ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  โครงสร้างการบริหาร
  บุคลากร
E-Book
  การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท.

กำลังออนไลน์110คน
ผู้ชมวันนี้1223คน
ผู้ชมเมื่อวาน1612คน
ผู้ชมเดือนนี้33749คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4043984คน
การตรวจติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป้าหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

     ตรวจรายงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 (ข้อ 6) ประจำปีงบประมาณ 2553 ทั้งระดับหน่วยงานย่อย (สำนัก/กอง) และระดับองค์กร  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554

คณะผู้ตรวจ จากกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Adobe Acrobat Document  ดาวน์โหลดไฟล์   File size 103.51 KB

อ่าน 1544 ครั้ง   โพสเมื่อ : 29/06/2011 15:53   บันทึกข้อมูลโดย :

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙