ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
  แบบฟอร์มรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  คำร้องขอหนังสือรับรองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

กำลังออนไลน์37คน
ผู้ชมวันนี้1639คน
ผู้ชมเมื่อวาน12389คน
ผู้ชมเดือนนี้52480คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3993249คน
ปฏิบัติงานซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 งานออกแบบและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล ออกปฏิบัติงานซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่

อ่าน 54 ครั้ง   โพสเมื่อ : 27/12/2017 02:48   บันทึกข้อมูลโดย : กองช่างสุขาภิบาล

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙