ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์32คน
ผู้ชมวันนี้12194คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้50646คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3991415คน
เทศบาลนครแหลมฉบังจัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง กองสวัสดิการสังคม จัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน ครั้งที ๓/๒๕๕๔ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของชุมชน การพัฒนาชุมชน ตลอดจนผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของชุมชนจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะทำให้การดำเนินงานพัฒนาชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นไปด้วยความราบรื่นและรู้ถึงสภาพจริงที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเข้าถึงปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยการประชุมได้รับเกียรติจาก นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน เข้าร่วมการประชุม


อ่าน 1640 ครั้ง   โพสเมื่อ : 14/07/2011 14:08   บันทึกข้อมูลโดย : ภูริทัต วงษ์นิพนธ์

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙