ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
  แบบฟอร์มรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  คำร้องขอหนังสือรับรองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

กำลังออนไลน์46คน
ผู้ชมวันนี้1666คน
ผู้ชมเมื่อวาน12389คน
ผู้ชมเดือนนี้52507คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3993276คน
ปฏิบัติงานซ่อมแซม เปลี่ยนสายพานปั๊มดูดโคลนเลน ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครแหลมฉบัง
วันที่ 3 มกราคม 2561 งานออกแบบและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล นายช่างเครื่องยนต์ ปฏิบัติงานซ่อมแซม เปลี่ยนสายพานปั๊มดูดโคลนเลน ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครแหลมฉบัง

อ่าน 63 ครั้ง   โพสเมื่อ : 04/01/2018 02:10   บันทึกข้อมูลโดย : กองช่างสุขาภิบาล

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙