ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
  แบบฟอร์มรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  คำร้องขอหนังสือรับรองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

กำลังออนไลน์29คน
ผู้ชมวันนี้1700คน
ผู้ชมเมื่อวาน12389คน
ผู้ชมเดือนนี้52541คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3993310คน
ปฏิบัติงานดูด ฉีดล้าง ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านโกลเด้นโฮม 2
วันที่ 3 มกราคม 2561 งานออกแบบและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล ออกปฏิบัติงานดูด ฉีดล้าง ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านโกลเด้นโฮม 2

อ่าน 60 ครั้ง   โพสเมื่อ : 04/01/2018 02:11   บันทึกข้อมูลโดย : กองช่างสุขาภิบาล

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙