ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
  แบบฟอร์มรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  คำร้องขอหนังสือรับรองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

กำลังออนไลน์28คน
ผู้ชมวันนี้1353คน
ผู้ชมเมื่อวาน1709คน
ผู้ชมเดือนนี้32267คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4042502คน
ปฏิบัติงานขุดลอกคลอง บริเวณคลองวังตาขอนและการเคหะแหลมฉบัง
วันที่ 4 มกราคม 2561 งานออกแบบและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล ออกปฏิบัติงานขุดลอกคลอง บริเวณคลองวังตาขอนและการเคหะแหลมฉบัง

อ่าน 106 ครั้ง   โพสเมื่อ : 05/01/2018 03:24   บันทึกข้อมูลโดย : กองช่างสุขาภิบาล

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙