ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
  แบบฟอร์มรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  คำร้องขอหนังสือรับรองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

กำลังออนไลน์64คน
ผู้ชมวันนี้307คน
ผู้ชมเมื่อวาน2463คน
ผู้ชมเดือนนี้34182คน
ผู้ชมเดือนก่อน52893คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3836674คน
ปฏิบัติงานดูดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยเล็ก
วันที่ 5 มกราคม 2561 งานออกแบบและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล ออกปฏิบัติงานดูดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนบ้านห้วยเล็ก

อ่าน 55 ครั้ง   โพสเมื่อ : 08/01/2018 07:05   บันทึกข้อมูลโดย : กองช่างสุขาภิบาล

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙