ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
  แบบฟอร์มรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  คำร้องขอหนังสือรับรองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

กำลังออนไลน์41คน
ผู้ชมวันนี้1335คน
ผู้ชมเมื่อวาน1709คน
ผู้ชมเดือนนี้32249คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4042484คน
ตรวจงานคำร้องน้ำกัดเซาะดินใต้ถนน บริเวณวังตาขอนและตรวจสอบน้ำซึมจากผนังคลอง บริเวณชุมชนบ้านทุ่งกราด
วันที่ 5 มกราคม 2561 งานออกแบบและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล ออกตรวจงานคำร้องน้ำกัดเซาะดินใต้ถนน บริเวณวังตาขอนและตรวจสอบน้ำซึมจากผนังคลอง บริเวณชุมชนบ้านทุ่งกราด

อ่าน 101 ครั้ง   โพสเมื่อ : 08/01/2018 07:05   บันทึกข้อมูลโดย : กองช่างสุขาภิบาล

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙