ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
  แบบฟอร์มรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  คำร้องขอหนังสือรับรองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

กำลังออนไลน์28คน
ผู้ชมวันนี้1338คน
ผู้ชมเมื่อวาน1709คน
ผู้ชมเดือนนี้32252คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4042487คน
ปฏิบัติงานจัดนิทรรศการ ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) Gistda
วันที่ 8 - 9 มกราคม 2561 งานจัดการของเสียอันตรายและของเสียติดเชื้อ ฝ่ายจัดการของเสียอันตรายและสิ่งปฏิกูล กองช่างสุขาภิบาล ออกปฏิบัติงานจัดนิทรรศการ ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) Gistda

อ่าน 99 ครั้ง   โพสเมื่อ : 10/01/2018 07:37   บันทึกข้อมูลโดย : กองช่างสุขาภิบาล

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙