ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์33คน
ผู้ชมวันนี้1275คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้39727คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3980496คน
 
 
 
 
 
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย
ขอเชิญแวะ ช็อป ชิม สนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อคนแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. บริเวณ สนามหญ้าข้างสำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
ขอเชิญชวนเที่ยวงาน ศุกร์...สุขหรรษา ณ ชายหาดแหลมสิงห์
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อมตะซิตี้ ชลบุรี(อมตะนคร)
ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ "กรมบัญชีกลาง มินิมาราธอน ครั้งที่ 17" ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่107+200)-ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี(ตอนที่2)
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ขอเชิญแวะ ช็อป ชิม สนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อคนแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. บริเวณ สนามหญ้าข้างสำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
เทศบาลนครแหลมฉบัง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่าน บริโภคสับปะรดสด หรือปรุงอาหารด้วยสับปะรด
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ "ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานประมงตามมาตรา 83"
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์การแสดงตนผู้สูงอายุ เพื่อแจ้งยืนยันการมีชีวิตอยู่และสถานะของบัญชีและแจ้งยืนยันความประสงค์ที่จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าแผงตลาดสด ครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากลเพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู้ท้องถิ่นลงในระบบสารสนเทศ
ขอเชิญพี่น้องประชาชนเที่ยวงาน "ตลาดน้ำประชารัฐหนองคล้า" ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 15.00 - 21.00 น. ณ ศาลาประชาคมหนองคล้า
ขอเชิญแวะ ช็อป ชิม สนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อคนแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. บริเวณ สนามหญ้าข้างสำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
ประกาศกรมทางหลวงเรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่2)งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี-หนองคายตอนชลบุรี(ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี(ทางหลวงหมายเลข359)ตอน1
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เข้าใจต่อการป้องกันควบคุมโรค "การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคจากยุงลาย"
ขอแจ้ง การปิดถนนเพื่อซ่อมแซมถนนข้างบริษัท คูเวต ปิโตรเลียม เอวิเอชั่น(ประเทศไทย) จำกัด
กิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา เรื่อง ชี้แจงค่า Ft สำหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2561
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดงาน "นัดพบแรงงาน" วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานอาคารเช่าโครงการเคหะชุมชนแหลมฉบัง (อาคาพาณิชย์)
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางเสร่
ประชาสัมพันธ์การมีผลบังคับใช้ของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พ.ศ.2561
ประกาศการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เรื่อง สรุปผลการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงสุวรรณภูมิ-อู่ตะเภาภายใต้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินแบบไร้รอยต่อ(ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (กม.ที่ 107+200) -ท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ตอนที่ 2)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/61 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙