ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์55คน
ผู้ชมวันนี้422คน
ผู้ชมเมื่อวาน1424คน
ผู้ชมเดือนนี้23419คน
ผู้ชมเดือนก่อน45154คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3871065คน
 
 
 
 
 
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา เรื่อง สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 39 และผู้ประกอบอาชีพอิสระ (มาตรา 40)
ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย
ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าแผงตลาดโต้รุ่ง
ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าแผงตลาดสด
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน ประจำปี 2561 (ศิลปะการพับผ้าขนหนู) ในวันพุธที่ 18 - วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ เทศบาลนครแหลมฉบัง
ขอเชิญ ช็อป ชิม สินค้าตลาดประชารัฐเทศบาลนครแหลมฉบัง วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 - 12.00 น. บริเวณ สนามหญ้าข้างสำนักงานการคลัง
เทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ใน ปี 2560
ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขย วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องแปซิฟิค เดอะไทด์รีสอร์ท ชายหาดบางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี
ขอเชิญช็อปชิมในงานตลาดประชารัฐเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 บริเวณสนามหญ้าข้างสำนักการคลัง
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาโครงการ (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่2) งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี-หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง -ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359)ตอน1ส่วนที่1
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ให้ความช่วยเหลือโรงงานในการเข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:โครงการช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ข
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เรื่อง การประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561" (Thailand Research Expo 2018)
กรมธนารักษ์ เรื่อง ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร โดยเปิดจ่ายแลกเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561
สำนักงาน กสทช. เรื่อง ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เปิดรับสมัครหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ ระดับปริญญาตรี
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เก้าอี้สุขาพาสุขสำหรับคนพิการ
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
ขอเชิญแวะ ช็อป ชิม สนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อคนแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. บริเวณ สนามหญ้าข้างสำนักการคลัง สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ตำแหน่งงานว่างประจำวันที่ 15 พฤษภาคม-5มิถุนายน 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 211 รายการ
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2561
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ในวันที่ 12-18 มิถุนายน 2561 ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตราย
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังกรณีการถูกหลอกให้ร่วมลงทุนเกี่ยวกับบิทคอยน์ (BitCoin)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์
กำลังแสดงหน้าที่ 1/59 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙