ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์101คน
ผู้ชมวันนี้3094คน
ผู้ชมเมื่อวาน5073คน
ผู้ชมเดือนนี้24785คน
ผู้ชมเดือนก่อน34956คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3594832คน
 
 
 
 
 
งานมหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 7 จ.ชลบุรี MONEY EXPO PATTAYA 2017
บริษัท พัฒนาเพื่อชีวิตและสังคม จำกัด เรื่อง ทอล์คโชว์ชุด "ที่สุดของหัวใจ ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ"
เชิญแวะ ช็อป ชิม สินค้า ตลาดนัดชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00-12.00 น.
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ มหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 14
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบางละมุง เรื่อง สอบราคาจ้าง เหมา ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนบางละมุง 16
ประกาศเทศบาลตำบลบางละมุง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ต่อร่างรายงานและร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์และตำแหน่งว่างประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2559 - 16 มกราคม 2560
ประกาศเทศบาลตำบลหัวกุญแจ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
ขอประชาสัมพันธ์การให้บริการและขอเชิญชมงาน"อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal Rajapruek) ประจำปี 2559" จำนวน 1 ชุด
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นผิวถนนภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง
ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพื้นหญ้าสนามฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลเมืองพนัสนิคม
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2560
ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อื่น ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน สถานที่เทศบาลเมืองบ้านบึง (ไฟประดับ)
ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีฝังกลบ
ประกาศเทศบาลตำบลพานทอง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ลานคอนกรีต บริเวณหลังสำนักงานเทศบาลตำบลพานทอง
การท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยสาธารณะ (Public Scoping) (ค.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม และอ
สมาคมโรงเรียนบริบาล(ประเทศไทย) เรื่อง ขอแนะแนวการศึกษา
ประกาศเทศบาลตำบลคลองตำหรุ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์และตำแหน่งว่างประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม - 23 ธันวาคม 2559
เชิญแวะ ช็อป ชิม สินค้า ตลาดนัดชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 07.00-12.00 น.
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือผู้ใช้ยานพาหนะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนเขาน้ำซับ บริเวณไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 07.00-18.00 น.
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์เส้นทางศึกษาโครงการพระราชดำริ "ตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา" จังหวัดเพชรบุรี
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/55 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙