ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์39คน
ผู้ชมวันนี้180คน
ผู้ชมเมื่อวาน3033คน
ผู้ชมเดือนนี้35739คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4045974คน
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 211 รายการ
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปีงบประมาณ 2561
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน ในวันที่ 12-18 มิถุนายน 2561 ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตราย
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังกรณีการถูกหลอกให้ร่วมลงทุนเกี่ยวกับบิทคอยน์ (BitCoin)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การแจ้งเตือนห้ามมิให้จ่ายเงินค่าไฟฟ้าและค่าอื่นใดแก่มิจฉาชีพ
สำนักงานเทศบาลตำบลเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกวดเรียงความเรื่อง "ย้อนรอยสี่แยกพลับพลา"
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดบทร้อยกรองและการประกวดบทเพลง ภายใต้หัวข้อ "พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
ขอเชิญพี่น้องประชาชน ซื้อและบริโภคสับปะรด จากชาวไร่สับปะรด ระหว่างวันที่ 6 - 12 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารเมืองทอง สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมของโครงการ (การประชุมใหญ่ครั้งที่ 2) งานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี - หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี(ทางหลวงหมายเลข 359)ตอน1
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี "การบริการประชาชน เพื่อความยุติธรรม"
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน คลองกิ่วมินิมาราธอน ๒๐๑๘
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและการป้องกันปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี 2561
ข่าวสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี
เชิญเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า ตลาดน้ำประชารัฐหนองคล้า
โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 3 เปิดรับสมัคร 3 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2561
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หมวดอักษร ผห และ ผอ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2561
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2561
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เรื่อง การหยุดเดินเครื่องหน่วยกลั่นเพื่อทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามระยะเวลา
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา เรื่อง ประชาสัมพันธ์แจ้งการย้ายสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา (แห่งใหม่)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/62 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙