ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์61คน
ผู้ชมวันนี้3044คน
ผู้ชมเมื่อวาน5073คน
ผู้ชมเดือนนี้24735คน
ผู้ชมเดือนก่อน34956คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3594782คน
 
 
 
 
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ประกาศเทศบาลตำบลพานทอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (ครั้งที่ 2)
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามกีฬาชุมชนหนองปลาไหล
ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ SMEs
ขอเชิญเที่ยวงานตลาดนัดท่องเที่ยวเกษตรชุมชน บ้านหนองพังพวย วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมหนองคล้าเก่า
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปี 2560
ประกาศเทศบาลตำบลพานทอง เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระหนองปรือ พร้อมงานเรียงหินใหญ่ดาดคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลพานทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกาศเทศบาลเมืองพนัสนิคม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกาย ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ประกาศเทศบาลตำบลพานทอง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อขยายเขตระบบเสียงไร้สายอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน 24 จุด (ครั้งที่ 4)
ขอเชิญชวนร่วมงานมหกรรมสุขภาพนครแหลมฉบัง ครั้งที่ 4 ในวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชน (การทำขนมคุกกี้) ให้แก่ประชาชนที่สนใจในเขตเทศบาลฯ ในวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลนครแหลมฉบัง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างรายสัปดาห์
ประชาสัมพันธ์งาน 30 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขาชลบุรี
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง และคนพิการเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครแหลมฉบัง
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งเสาไฟหงส์เชื่อมต่อของเดิม ถนนชลบุรี-บ้านบึง
เชิญแวะ ช็อป ชิม สินค้า ตลาดนัดชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 07.00-12.00 น
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายรูปตัวยู ถนนธารนที เชื่อมถนนบ้านบึง-แกลง
สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา เรื่อง การติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD)
โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน จังหวัดชลบุรีเชิงบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศเทศบาลตำบลคลองตำหรุ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เรื่อง ประกาศเตือนกฏหมายใหม่ การจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมีโทษสูงสุดปรับ 400,000-800,000 บาท
ประกาศเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่อง เปิดประมูลให้เช่าอาคารบนที่ดินโฉนด 3835 เลขที่ 94/9
ประกาศเทศบาลตำบลบางพระ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหมู่บ้านดค้งต้นตาลเชื่อมถนนเทศบาล 7)
ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลบางพระ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหมู่บ้านดค้งต้นตาลเชื่อมถนนเทศบาล 7/1)
ประกาศเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4
รายงานสรุปผลการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/55 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙