ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์23คน
ผู้ชมวันนี้153คน
ผู้ชมเมื่อวาน3033คน
ผู้ชมเดือนนี้35712คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4045947คน
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 93 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอสะพานซังกิว (ชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุกกะเฌอ ซอย 6 (ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนช่วงแยกอีสท์วอเตอร์ถึงชุมชนบ้านห้วยเล็ก (เนินไร่สอง) (ชุมชนบ้านห้วยเล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำภายในซอยเพชรดำริบางละมุง (ชุมชนบ้านบางละมุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงพัสดุสำนักการช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดลำราง ค.ส.ล. และปรับปรุงผิวจราจรข้างหมู่บ้านไลฟ์วัลเลย์ (ชุมชนวัดพระประทานพร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ เจซีบี ทะเบียน ตค-4948 ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ สน.กช.018-57-0012 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ เจซีบี ทะเบียน ตค-4948 ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ สน.กช.018-57-0012 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าประจำสถานีสูบน้ำ ที่ 2 ขนาด 1000 KVA รหัสครุภัณฑ์ ชส.466-54-0011 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 83-5428 ชบ. รหัสครุภัณฑ์ สป. 006-38-0004 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการและจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อแสดงผลงานนักเรียนและครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTR34JXXXQ แบบกระบะเทท้าย (หางเหยี่ยว) หมายเลขทะเบียน 85-9817 ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ชส.017-57-0017 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่น FTR34JZL ติดตั้งเครนไฮดรอลิค 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 85-6482 ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ชส.012-56-0005 จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้พยาบาล ทะเบียน ขษ-9963 ชลบุรี จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกกระบะเทท้าย 10 ล้อ ทะเบียน 84-6385 ชลบุรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถตู้ รร.ทลบ.2 ทะเบียน นง-5790 ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ รร.ทลบ.2 003-50-0019 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถตู้ รร.ทลบ.3 ทะเบียน กร-6672 ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ รร.ทลบ.3 002-50-0049 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ยี่ห้อ เชฟโรเลต ทะเบียน ขก-1455 ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ วช.002-53-0069 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ราคากลางงานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ (โครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัล จำนวน 11 รายการ (โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำแข็ง น้ำดื่ม อาหารหว่าง สำหรับนักกีฬา และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันฯ จำนวน 2 รายการ (โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/138 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙