ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลทั่วไป เทศบาลนครแหลมฉบัง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบปลัดเทศบาล
  วิสัยทัศน์เทศบาลนครแหลมฉบัง
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
  ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา
  นโยบาย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  อำนาจหน้าที่
  สารจากนายกเทศมนตรี
  อัตรากำลัง
  สรุปผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
  หมายเลขโทรศัพท์
  รายชื่อคณะกรรมการชุมชน
  คณะกรรมการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  สำนักการช่าง
  สำนักการคลัง
  สำนักการสาธารณสุขฯ
  กองการศึกษา
  กองวิชาการและแผนงาน
  กองสวัสดิการสังคม
  กองช่างสุขาภิบาล
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  ผลงานเทศบาล
  ข้อมูลรายรับ รายจ่าย
  รายงานการประชุมสภา
  เทศบัญญัติ
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ฯลฯ
  รายงานการประเมินการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลนครแหลมฉบัง
  แผนที่เทศบาล
  ทำบัตรประจำตัวประชาชน
  การแจ้งเกิด
  การแจ้งตาย
  แจ้งย้ายเข้า
  แจ้งย้ายออก
  การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่
  ศูนย์บริการสาธารณสุข
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนงานและโครงการ
  คำขอยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้ง
  การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
  โครงการศึกษาข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขต ทน.แหลมฉบัง
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนชุมชน 23 ชุมชน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนจัดหาพัสดุ
  ประกาศรายชื่อตามสัดส่วนการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
  พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
  ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะ
  ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง
  ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
คุณคิดว่าเว็บไซต์เทศบาลนครแหลมฉบัง มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
ดูผลโหวด
กำลังออนไลน์46คน
ผู้ชมวันนี้673คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้39125คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3979894คน
 
 
 
 
 
ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมโครงการหน่วยสร้างเสริมสุขภาวะเคลื่อนที่ และ หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ มาให้บริการชุมชนบ้านชากยายจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ ข้างคอนโดแหลมฉบังทาวเวอร์
ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 4 เขต มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิต และสุขภาพพลานามัยของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งเสริมด้านด้านการสาธารณสุขให้แก่พี่น้องประชาชนทั้ง23 ชุมชนในเขตเทศบาล ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จึงร่วมกับ เครือไทยออยล์ จัดโครงการหน่วยสร้างเสริมสุขภาวะเคลื่อนที่ และ หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ มาให้บริการชุมชนบ้านชากยายจีน ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ ข้างคอนโดแหลมฉบังทาวเวอร์ โดยมีกิจกรรมดังนี้

สำนักการสาธารณสุข หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ มาให้บริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการถอนฟัน รับปรึกษาการวางแผนครอบครัวรับคำร้องพ่นหมอกควันกำจัดยุง ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว แจกถุงยางอนามัย ยาคุมกำเนิด ยาเบื่อหนู ทรายอะเบท

เครือไทยออยล์: ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ โดยศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้เครือไทยออยล์เพื่อชุมชน การจับสลากรับของขวัญ และมีปราสาทบอลลูนสำหรับน้องๆ หนูๆ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริการตัดผมฟรีจากโรงเรียนสอนตัดผมอาจารย์พรชัย ตรวจกรุ๊ปเลือดและวัดความดันจากโรงพยาบาลวิภารามแหลมฉบัง บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง บริการนวด แผนโบราณและเกมส์บิงโกผักผลไม้เพื่อสุขภาพ จากบริษัท เอสโซ่ จำกัด (มหาชน) ฯลฯ

อ่าน 111 ครั้ง   โพสเมื่อ : 19/12/2017 05:58   บันทึกข้อมูลโดย : จิตตรา สุดใจ

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙