ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
สารบัญบริการ
  คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
  คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  บริการข้อมูลด้านแผน
  บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
  แบบประเมิน Core Team 2556
  แบบประเมิน Core Team 2558
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2559
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2561
  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
  แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน
  ITA

กำลังออนไลน์60คน
ผู้ชมวันนี้1319คน
ผู้ชมเมื่อวาน1612คน
ผู้ชมเดือนนี้33845คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4044080คน
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น”

ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลนครแหลมฉบัง ขอเชิญประชาชน อายุ 12 ปี ขึ้นไป สมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น” ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยแบ่งเป็น 5 รุ่น ๆ ละ 20 คน ดังนี้

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ปิดรับสมัครวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ปิดรับสมัครวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 4 ธันวาคม 2553 ปิดรับสมัครวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553

รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 18 ธันวาคม 2553 ปิดรับสมัครวันที่ 16 ธันวาคม 2553

รุ่นที่ 5 อบรมวันที่ 19 ธันวาคม 2553 ปิดรับสมัครวันที่ 16 ธันวาคม 2553

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เทศบาลนครแหลมฉบัง หรือที่งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ หรือที่ งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน โทร 038-400808-19 ต่อ 617,612


อ่าน 1842 ครั้ง   โพสเมื่อ : 19/10/2010 15:55   บันทึกข้อมูลโดย :

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙