ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
สารบัญบริการ
  คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
  คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  บริการข้อมูลด้านแผน
  บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
  แบบประเมิน Core Team 2556
  แบบประเมิน Core Team 2558
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2559
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2561
  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
  แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน
  ITA

กำลังออนไลน์97คน
ผู้ชมวันนี้1403คน
ผู้ชมเมื่อวาน1612คน
ผู้ชมเดือนนี้33929คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4044164คน
ขอเชิญร่วมโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

จังหวัดชลบุรีเชิญชวนข้าราชการและประชาชน ร่วมโครงการถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่ www.welovekingonline.com ได้ตลอดปี ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย


อ่าน 1123 ครั้ง   โพสเมื่อ : 30/05/2011 10:56   บันทึกข้อมูลโดย : ภูริทัต วงษ์นิพนธ์

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙