ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
สารบัญบริการ
  คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
  คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  บริการข้อมูลด้านแผน
  บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
  แบบประเมิน Core Team 2556
  แบบประเมิน Core Team 2558
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2559
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2561
  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
  แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน
  ITA

กำลังออนไลน์112คน
ผู้ชมวันนี้1225คน
ผู้ชมเมื่อวาน1612คน
ผู้ชมเดือนนี้33751คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4043986คน
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน

งานกฎหมายและนิติกรรม ฝ่ายแผนงานและกฎหมาย กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแหลมฉบัง ขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๕๔ ในวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเมืองใหม่แหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

Adobe Acrobat Document  ดาวน์โหลดไฟล์   File size 20.46 KB

อ่าน 1225 ครั้ง   โพสเมื่อ : 20/06/2011 15:16   บันทึกข้อมูลโดย : ภูริทัต วงษ์นิพนธ์

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙