ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
  แบบฟอร์มรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  คำร้องขอหนังสือรับรองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

กำลังออนไลน์35คน
ผู้ชมวันนี้169คน
ผู้ชมเมื่อวาน3033คน
ผู้ชมเดือนนี้35728คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4045963คน
ปฏิบัติงานดูด ฉีดล้าง ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านชากยายจีนและถนนหนองคล้าเก่า - หนองพังพวย

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 งานออกแบบและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ กองช่างสุขาภิบาล ออกปฏิบัติงานดูด ฉีดล้าง ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านชากยายจีนและถนนหนองคล้าเก่า - หนองพังพวย


อ่าน 106 ครั้ง   โพสเมื่อ : 27/12/2017 02:46   บันทึกข้อมูลโดย : กองช่างสุขาภิบาล

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙