ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหาร
  บุคลากร
บริการประชาชน
  เอกสารประกอบคำร้องการตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ
  เอกสารขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
  เอกสารรายงานการตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนหรื

กำลังออนไลน์30คน
ผู้ชมวันนี้12136คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้50588คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3991357คน
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เทศบาลนครแหลมบัง ได้กำหนดให้วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นวันประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. จึงขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาได้ตามวันและเวลาที่กำหนด


อ่าน 1377 ครั้ง   โพสเมื่อ : 11/08/2011 13:59   บันทึกข้อมูลโดย : ภูริทัต วงษ์นิพนธ์

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙