ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์32คน
ผู้ชมวันนี้12177คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้50629คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3991398คน
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี
เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี
เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาพิเศษของนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง
เรื่อง นายกเทศมนตรีมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นเทศบาลนครแหลมฉบัง
การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครแหลมฉบัง
การพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 10/11 Next »

ไม่พบข้อมูล

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙