ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์910คน
ผู้ชมวันนี้12046คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้50498คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3991267คน
ขอเชิญผู้ที่ได้ตรวจคัดกรองสายตาและตัดแว่นสายตามารับแว่นสายตา
เปิดทำการกองทุนหมู่บ้าน
รับสมัครคณะกรรมการชุมชนวัดมโนรม
ขอเชิญชวนประชาชนในชุมชนวัดมโนรม ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อเสนอขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
รับสมัครงานผู้พิการ
โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน (SML)
กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2555
โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนทำศิลปประดิษฐ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/4 Next »

โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
การประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
โครงการกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
การประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี ๒๕๕๕
การตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไปในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง
โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์”
ภาพบรรยากาศชุมชนสัมพันธ์ ปี 2554
การประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
งานวันสาธิตชวนเด็กไทย ปลูกข้าวปลูกใจฯ สืบสานอาชีพชาวนาให้ยั่งยืน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/4 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙