ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
  แบบฟอร์มรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  คำร้องขอหนังสือรับรองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

กำลังออนไลน์29คน
ผู้ชมวันนี้1312คน
ผู้ชมเมื่อวาน1709คน
ผู้ชมเดือนนี้32226คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4042461คน
ไม่พบข้อมูล
ปฏิบัติงานดูด ฉีดล้าง ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านโกลเด้นโฮม 2, ชุมชนบ้านหนองขามและชุมชนบ้านชากยายจีน
ปฏิบัติงานซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านประดิษฐ์ไพศาลและพระพรหม ซอย 8 เครือสหพัฒน์
ปฏิบัติงานขุดลอกคลอง บริเวณคลองวังตาขอนและหลังโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1
ปฏิบัติงานดูด ฉีดล้าง ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านโกลเด้นโฮม 2
ปฏิบัติงานซ่อมแซม เปลี่ยนสายพานปั๊มดูดโคลนเลน ภายในโรงบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปฏิบัติงานซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนหมู่บ้านแหลมทอง
ปฏิบัติงานขุดลอกคลอง บริเวณโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 (ต่อจากวันที่ 28 ธันวาคม 2560)
ปฏิบัติงานซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้าใหม่
ปฏิบัติงานดูด ฉีดล้าง ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านชากยายจีนและถนนหนองคล้าเก่า - หนองพังพวย
ปฏิบัติงานดูด ฉีดล้าง ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณตลาดโต้รุ่งอ่าวอุดมและถนนหนองคล้าเก่า - หนองพังพวย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/15 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙