ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์27คน
ผู้ชมวันนี้12131คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้50583คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3991352คน
เผยแพร่เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียฯ
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหาร
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านบึง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ และระดับ ๒ เป็นสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
ขอเชิญร่วมงานวันพ่อ
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงายผู้บริหาร ของเทศบาลนครแหลมฉบัง
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง ระเบียบการคัดเลือก การกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสายงายผู้บริหาร
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้างาน ครั้งที่ 9/2553
โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้บำเพ็ญประโยชน์ที่มีปัญหาทางสายตาประจำปี 2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างและประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/11 Next »

ไม่พบข้อมูล

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙