ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์91คน
ผู้ชมวันนี้1590คน
ผู้ชมเมื่อวาน1612คน
ผู้ชมเดือนนี้34116คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4044351คน
ตารางออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
การนำระบบก๊าซธรรมชาติเข้าสู่ระบบการผลิตของบริษัท
ประกวดภาพถ่าย
วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม
ขอเชิญเอกชนผู้สนใจนำเสนอรูปแบบและแนวทางการปรับปรุงระบบกำจัดมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลนครแหลมฉบัง
ขอความอนุเคราะห์แนะนำเกี่ยวกับการชำระอากรแสตมป์แก่ผู้ประกอบการ(คู่สัญญา)ตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลง
โรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูร้อน
เทศบาลนครแหลมฉบัง กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คุมกำเนิด และตอนสุนัข - แมว ใน 23 ชุมชน
เทศกาลอาหารทะเล กินปู ดูนก ตกหมึก ครั้งที่ 4 วันที่ 10 - 13 ธ.ค. 2553 ณ ริมหาดทะเลแหลมฉบัง
โครงการสร้างสุขนิสัย ปลอดภัยจากอาหาร กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/3 Next »

ไม่พบข้อมูล

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙