ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
สารบัญบริการ
  คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
  คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  บริการข้อมูลด้านแผน
  บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
  แบบประเมิน Core Team 2556
  แบบประเมิน Core Team 2558
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2559
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
  แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน
  ITA

กำลังออนไลน์93คน
ผู้ชมวันนี้177คน
ผู้ชมเมื่อวาน522คน
ผู้ชมเดือนนี้26407คน
ผู้ชมเดือนก่อน44078คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3640532คน
ถวายพระพรออนไลน์
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/2

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ณ ชุมชนบ้านทุ่ง
เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดอบรมกฎหมาย โดยมุ่งเน้นพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
เทศบาลนครแหลมฉบังจัดอบรมวินัยและปราบปรามทุจริต
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ณ ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ณ ชุมชนบ้านแหลมฉบัง
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ณ ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ
เทศบาลนครแหลมฉบัง แจกปฏิทิน ปี 2555 ให้ประชาชน
โครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๕๕
โครงการอบรมบุคลาด้านการประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๕
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ณ ชุมชนบ้านหนองมะนาว
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/5 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙