ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์30คน
ผู้ชมวันนี้12189คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้50641คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3991410คน
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ขอเชิญส่งผู้สูงอายุเข้าประกวดสาว(เหลือ) น้อยบ้านนา และหนุ่ม(เหลือ) น้อยบ้านนา ประจำปี 2553
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อประธานชุมชน
การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อเสนอขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่องการรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
สมาคมคนพิการภาคตะวันออกประกาศรับสมัครงาน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/4

การประชุมคณะกรรมการชุมชนและที่ปรึกษาชุมชน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแหลมฉบัง
พิธีมอบแว่นตาสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ประจำปี ๒๕๕๕
โครงการจัดตั้งองค์กรสตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง
กิจกรรมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี ๒๕๕๕
แหลมฉบังร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
แหลมฉบังจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
แหลมฉบังอบรมอาสาสมัครดูแลผู้พิการ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/4


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙