ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
  แบบฟอร์มรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  คำร้องขอหนังสือรับรองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

กำลังออนไลน์21คน
ผู้ชมวันนี้282คน
ผู้ชมเมื่อวาน3033คน
ผู้ชมเดือนนี้35841คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4046076คน
ไม่พบข้อมูล
ปฏิบัติงานดูด ฉีดล้าง ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเปี่ยมสุข
ปฏิบัติงานขุดลอกคลอง บริเวณโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1
ปฏิบัติงานวัดขนาด ซ่อมแซม ยกระดับและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณอ่าวอุดม ซอย 8, ถนนมโนรม ซอย 10, ถนนบ่อยาง, ชุมชนบ้านห้วยเล็ก, ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า, ชุมชนบ้านจุกกะเฌอ, ชุมชนบ้านไร่หนึ่ง, ชุมชนบ้านชากยายจีน, ชุมชนบ้านเขาน้ำซับและชุมชนบ้านทุ่งกราด
ปฏิบัติงานดูด ฉีดล้าง ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านแสนปรีดา 7, หมู่บ้านลิตเติ้ลโฮมและชุมชนบ้านนาเก่า
ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบระบายน้ำ บริเวณชุมชนบ้านจุกกะเฌอและชุมชนบ้านทุ่งกราด
ปฏิบัติงานดูด ฉีดล้าง ลอกท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสีย บริเวณชุมชนบ้านแหลมฉบัง, ชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า, ชุมชนบ้านชากยายจีนและโรงบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครแหลมฉบัง
ปฏิบัติงานวัดขนาด ซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ่อยางและชุมชนบ้านจุกกะเฌอ
ปฏิบัติงานขุดลอกคลอง บริเวณชุมชนบ้านทุ่งกราดและการเคหะแหลมฉบัง, โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 และชุมชนบ้านหนองพังพวย
ปฏิบัติงานขุดลอกคลอง บริเวณชุมชนบ้านทุ่งกราดและการเคหะแหลมฉบัง
ปฏิบัติงานซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเนินไร่สอง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/15 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙