ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างองค์กร
  บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
สารบัญบริการ
  คำแนะนำผู้มาติดต่อราชการ
  คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  บริการข้อมูลด้านแผน
  บริการข้อมูลด้านเทคโนโลยี
  แบบประเมิน Core Team 2556
  แบบประเมิน Core Team 2558
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2559
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560
  แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2561
  แบบฟอร์มขอใช้สถานที่
  แบบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ กองวิชาการและแผนงาน
  ITA

กำลังออนไลน์81คน
ผู้ชมวันนี้1550คน
ผู้ชมเมื่อวาน1612คน
ผู้ชมเดือนนี้34076คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4044311คน
ไม่พบข้อมูล
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยในการปฏิบัติราชการ และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๕๕
กองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (ครั้งที่ 3)
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ณ ชุมชนบ้านชากกระปอก
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ณ ชุมชนวัดมโนรม
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ณ ชุมชนบ้านแหลมทอง
กองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (ครั้งที่ 2)
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
กองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่รณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครแหลมฉบัง ณ ชุมชนตลาดอ่าวอุดม
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป รุ่น 3
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 4/5 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙