ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์30คน
ผู้ชมวันนี้12210คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้50662คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3991431คน
การจัดทำบัตรอนุญาตบุคคลและยานพาหนะอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเข้าเขตศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
การป้องกันอัคคีภัยในช่วงอากาศแห้งแล้ง
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สายงานผู้บริหาร
ขอเลื่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการขยายท่าเทียบเรือระยะที่ 4 ของบริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำากัด
การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ การประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๔
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้สอบคัดเลือกได้ สายงานผู้ปฎิบัติให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.2554
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/11 Next »

ไม่พบข้อมูล

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙