ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน
  แบบฟอร์มรายงานการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
  กำหนดอัตราค่าบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  คำร้องขอหนังสือรับรองการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

กำลังออนไลน์31คน
ผู้ชมวันนี้162คน
ผู้ชมเมื่อวาน3033คน
ผู้ชมเดือนนี้35721คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4045956คน
ไม่พบข้อมูล
ปฏิบัติงานซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนบ้านชากยายจีนและอ่าวอุดม
ปฏิบัติงานจัดเก็บของเสียอันตรายประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ตามจุดตั้งวางภาชนะรองรับของเสียอันตรายภายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังจำนวน 24 จุด
ปฏิบัติงานขุดลอกคลอง บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1 และเก้ากิโล
ปฏิบัติงานซ่อมแซมและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเก้ากิโลและอ่าวอุดม
ปฏิบัติงานดูด ฉีดล้าง ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณแหลมทอง ซอย 8
ปฏิบัติงานซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนบ้านชากยายจีน
ปฏิบัติงานดูด ฉีดล้าง ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนบ้านหนองคล้าเก่า
ปฏิบัติงานขุดลอกคลอง บริเวณหลังโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1
ปฏิบัติงานดูด ฉีดล้าง ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านโนเบิลคลาสสิค
ปฏิบัติงานตีแบบทำบ่าบ่อพักท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนบ้านชากยายจีน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/15 Next »


งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙