ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์40คน
ผู้ชมวันนี้12246คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้50698คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3991467คน
เทศบาลนครแหลมฉบัง รับการถ่ายโอนงานจดทะเบียนพาณิชย์
โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี
รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สายงานผู้บริหาร
เรียกประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอเชิญเที่ยวชมงาน วันพ่อ 5 ธันวามหาราช
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2553 และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.2554
เรียกประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2553
ประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง ครั้งแรก
การป้องกันอัคคีภัยในช่วงอากาศแห้งแล้ง
เรื่อง แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/11 Next »

ไม่พบข้อมูล

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙