ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  โครงการส่งเสริมและกำกับดูแลอาคารควบคุมภาครัฐ
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้1297คน
ผู้ชมเมื่อวาน1709คน
ผู้ชมเดือนนี้32211คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4042446คน
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง
เรียกประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2555
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2555
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2555
เทศบาลนครแหลมฉบังและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดำเนินการซ้อมแผนอพยพ ด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม การประชุมครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2555
hacked by nofawkX-al
กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมฉบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2555
กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 Next »

ไม่พบข้อมูล

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙