ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหาร
  บุคลากร
บริการประชาชน
  เอกสารประกอบคำร้องการตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ
  เอกสารขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
  เอกสารรายงานการตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนหรื

กำลังออนไลน์25คน
ผู้ชมวันนี้1341คน
ผู้ชมเมื่อวาน1709คน
ผู้ชมเดือนนี้32255คน
ผู้ชมเดือนก่อน69466คน
ผู้ชมทั้งสิ้น4042490คน
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครแหลมบัง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

ไม่พบข้อมูล

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙