ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์39คน
ผู้ชมวันนี้1533คน
ผู้ชมเมื่อวาน1443คน
ผู้ชมเดือนนี้20886คน
ผู้ชมเดือนก่อน42940คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3409405คน
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๐
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสมนาคุณ ตามโครงการคืนกำไรให้แก่ผู้เสียภาษี ประจำปี ๒๕๕๔
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2555 และ กิจกรรมคืนกำไรให้แก่ผู้เสียภาษีดีเด่น
ให้บริการรับยื่นแบบและชำระค่าภาษีนอกเวลาราชการ
ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยบริการชำระภาษีรถประจำปี
การให้บริการรับยื่นแบบและชำระค่าภาษีนอกเวลาราชการ
กำหนดวันให้ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2554
กำหนดวันให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2554
ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังที่ต้องเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน ประจำปี 2554 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

ไม่พบข้อมูล

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙