ข้อมูลหน่วยงาน
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์
  โครงสร้างการบริหารงาน
  บุคลากร
บริการประชาชน

กำลังออนไลน์38คน
ผู้ชมวันนี้1213คน
ผู้ชมเมื่อวาน1847คน
ผู้ชมเดือนนี้39665คน
ผู้ชมเดือนก่อน54279คน
ผู้ชมทั้งสิ้น3980434คน
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน ประจำปีภาษี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลนครแหลมฉบัง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีของทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๐
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสมนาคุณ ตามโครงการคืนกำไรให้แก่ผู้เสียภาษี ประจำปี ๒๕๕๔
กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2555 และ กิจกรรมคืนกำไรให้แก่ผู้เสียภาษีดีเด่น
ให้บริการรับยื่นแบบและชำระค่าภาษีนอกเวลาราชการ
ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยบริการชำระภาษีรถประจำปี
การให้บริการรับยื่นแบบและชำระค่าภาษีนอกเวลาราชการ
กำหนดวันให้ชำระภาษีป้าย ประจำปี 2554
กำหนดวันให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2554
ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังที่ต้องเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน ประจำปี 2554 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

ไม่พบข้อมูล

งานเทคนิคและผลิตสื่อสารสนเทศ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองวิชาการและแผนงาน
99 หมู่ 10 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
E-mail : admin@lcb.go.th
ติดต่อสอบถามข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ ๐-๓๘๔๐-๐๘๐๘-๑๙